Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 963/QLCL-CL1 kiểm soát Ethoxyquin đối với lô hàng tôm nuôi xuất khẩu vào Nhật Bản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 963/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 27/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 963/QLCL-CL1
V/v: kiểm soát Ethoxyquin đối với lô hàng tôm nuôi xuất khẩu vào Nhật Bản

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

 

Thực hiện Kế hoạch giám sát thực phẩm nhập khẩu năm 2012 (cập nhật ngày 24/5/2012), từ ngày 18/5/2012, Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản áp dụng chế độ kiểm tra 30% lô hàng tôm nuôi nhập khẩu từ Việt Nam về chỉ tiêu Ethoxyquin với mức giới hạn tối đa là 0,01ppm. Nếu phát hiện thêm 02 lô hàng vi phạm, Nhật Bản sẽ áp dụng chế độ kiểm tra 100% lô hàng nhập khẩu và nếu có quá 5% lô hàng vi phạm trong tổng số 60 lô hàng được kiểm tra, Nhật Bản sẽ xem xét việc cấm nhập khẩu tôm nuôi của Việt Nam.

Để kiểm soát chặt chẽ dư lượng Ethoxyquin đối với lô hàng tôm nuôi của Việt Nam xuất khẩu vào Nhật Bản, tránh khả năng Nhật Bản áp dụng các biện pháp kiểm soát tăng cường (thậm chí cấm nhập khẩu), Cục yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản:

Bổ sung vào kế hoạch HACCP việc nhận diện và kiểm soát mối nguy Ethoxyquin trong sản xuất các sản phẩm tôm nuôi xuất khẩu vào Nhật Bản. Trong đó lưu ý giám sát nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, chủ động lấy mẫu thẩm tra dư lượng Ethoxyquin trong tôm nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến và trong thành phẩm trước khi xuất khẩu. Để đảm bảo độ tin cậy của kết quả phân tích, doanh nghiệp nên thực hiện phân tích mẫu tại các phòng kiểm nghiệm đủ năng lực phân tích chỉ tiêu Ethoxyquin và đáp ứng yêu cầu về phương pháp và mức giới hạn phát hiện của Nhật Bản.

2. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng:

- Phổ biến các nội dung nêu tại Mục 1 tới các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản tại địa bàn phụ trách;

- Hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai biện pháp kiểm soát Ethoxyquin phù hợp (nếu được yêu cầu).

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT. Trần Bích Nga (để biết);
- CQ QLCL NLTS Trung bộ, Nam bộ;
- VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 963/QLCL-CL1 kiểm soát Ethoxyquin đối với lô hàng tôm nuôi xuất khẩu vào Nhật Bản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.256
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202