Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 960/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục truy thu thuế hàng thanh lý

Số hiệu: 960/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 960/TCHQ-GSQL
V/v: Truy thu thuế hàng thanh lý

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hải Phòng 

 

Trả lời công văn số 698/HQHP-PNV ngày 17/02/2006 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về thủ tục truy thu thuế hàng thanh lý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp đủ điều kiện làm thủ tục truy thu thuế hàng thanh lý, khi làm thủ tục truy thu cơ quan Hải quan sử dụng tờ khai theo mẫu mới áp dụng từ khi thực hiện Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, tờ khai truy nộp thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Thông tư 13/2001/TT-BTC ngày 08/03/2001 đã hết hiệu lực.

2. Thủ tục truy thu đối với xe ôtô nhập khẩu, tạm nhập khẩu miễn thuế của doanh nghiệp xin được làm thủ tục thanh lý mà thời gian nhập khẩu vào Việt Nam đã hơn 10 năm thực hiện theo quy định hiện hành.

Về nội dung công văn 285/TCHQ-GSQL ngày 23/01/2006 của Tổng cục Hải quan là trường hợp cụ thể, vướng mắc về đối tượng truy thu thuế, do vậy Tổng cục có chỉ đạo riêng.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 960/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục truy thu thuế hàng thanh lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.357

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211