Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 958/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với dự án phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 958/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 01/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 958/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với dự án phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Viện Khoa học công nghệ Tàu thủy.
(Số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 64/VKCT-QLCDA ngày 08/02/2012 của Viện Khoa học công nghệ Tàu thủy về việc vướng mắc trong việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và xin tạm giải phóng hàng hóa theo hợp đồng phục vụ dự án đầu tư mở rộng quy mô Phòng Thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc tạm giải phóng hàng:

Ngày 22/2/2012 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 774/TCHQ-GSQL chỉ đạo Cục Hải quan Hà Nội và Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện. Đề nghị Viện Khoa học công nghệ Tàu thủy liên hệ với Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Hải Phòng để được xem xét, giải quyết.

2. Về việc xử lý miễn thuế hàng hóa nhập khẩu cho dự án:

Để xem xét xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hóa đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô Phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy của Viện Khoa học công nghệ tàu thủy theo quy định Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5044/TCHQ-TXNK ngày 13/10/2011 đề nghị Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan của dự án này để Tổng cục Hải quan có cơ sở xem xét, giải quyết. Và ngày 19/12/2011, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã có Phiếu yêu cầu nghiệp vụ yêu cầu Viện Khoa học công nghệ Tàu thủy bổ sung hồ sơ để thực hiện cấp DMMT theo quy định. Tuy nhiên, cho đến nay Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Hà Nội chưa nhận được hồ sơ bổ sung của Viện Khoa học tàu thủy và Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc để xem xét giải quyết theo quy định. (xin gửi kèm công văn số 5044/TCHQ-TXNK ngày 13/10/2011 và Phiếu yêu cầu nghiệp vụ ngày 19/12/2011 của Cục Hải quan Hà Nội)

Đề nghị Viện Khoa học công nghệ Tàu thủy nhanh chóng bổ sung hồ sơ, tài liệu để Tổng cục Hải quan có cơ sở xem xét xử lý kiến nghị của Viện Khoa học công nghệ tàu thủy theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Viện Khoa học công nghệ tàu thủy được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 958/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với dự án phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5