Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9456/TCHQ-QLRR năm 2014 áp dụng bộ tiêu chí theo Quyết định 279/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9456/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Quách Đăng Hòa
Ngày ban hành: 29/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9456/TCHQ-QLRR
V/v áp dụng bộ tiêu chí theo QĐ 279/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5409/HQHP-QLRR ngày 9/7/2014 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng phản ánh một số vướng mắc trong thực hiện quy định tại Quyết định 279/QĐ-BTC ngày 14/5/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Bộ tiêu chí quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

1. Việc áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu được thực hiện dựa trên kết quả phân tích, đánh giá rủi ro đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu kết hợp với kết quả đánh giá tuân thủ, xếp hạng rủi ro đối với doanh nghiệp để phân luồng kiểm tra trong thông quan hoặc kiểm tra sau thông quan. Như vậy, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành (theo các tiêu chí số 9, 10, 11, 12 Mục D Phần VIII Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định 279/QĐ-BTC) của doanh nghiệp hạng 2, hạng 3, được đánh giá rủi ro thấp sẽ không thực hiện kiểm tra trong thông quan, mà được kiểm tra sau thông quan.

Danh mục hàng hóa rủi ro thấp và việc thiết lập tiêu chí đối với các trường hợp nêu trên do Tổng cục Hải quan thực hiện trên hệ thống VCIS.

2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (tiêu chí số 16) sẽ được áp dụng loại trừ trong trường hợp Tổng cục Hải quan xác định hàng hóa rủi ro thấp. Tuy vậy, hiện nay các tờ khai thuộc diện này đang được áp dụng phân luồng 2 (luồng Vàng); việc loại trừ có thể sẽ được áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

3. Việc áp dụng tiêu chí số 69 Mục D Phần VIII Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định 279/QĐ-BTC được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngoài ra, để khắc phục hạn chế về thông tin doanh nghiệp (theo phản ánh trong công văn), đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng tăng cường việc tổ chức thu thập, cập nhật thông tin doanh nghiệp vào hệ thống, theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

4. Nội dung tiêu chí số 39 Mục D Phần VIII Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định 279/QĐ-BTC: "Nhiều lần khai sai thông tin trên tờ khai hải quan" (gạch đầu dòng thứ nhất) là lỗi trong khai hải quan, không trùng với "Nhiều lần sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan" (gạch đầu dòng thứ hai), có thể do lỗi hoặc không phải do lỗi trong khai hải quan.

5. Tiêu chí số 1 Mục IV (tiêu chí đánh giá điều kiện doanh nghiệp được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày): Tổng cục Hải quan sẽ điều chỉnh chỉ số đánh giá theo Quyết định của Tổng cục Hải quan ban hành trong thời gian tới và điều chỉnh chỉ số đánh giá trên hệ thống để phù hợp với Công văn số 5495/BTC-TCHQ ngày 26/4/2014 của Bộ Tài chính.

6. Tiêu chí số 1 Mục VI (Người nộp thuế có vốn chủ sở hữu 10 tỷ đồng trở lên) được thực hiện theo quy định tại tiết a.1 khoản 2 Điều 21 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9456/TCHQ-QLRR năm 2014 áp dụng bộ tiêu chí theo Quyết định 279/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.846

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146