Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9451/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định 151/2004/NĐ-CP ngày 5/8/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ

Số hiệu: 9451/TC/TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9451/TC/TCHQ
V/v thực hiện nghị định 151/2004/nđ-cp ngày 05/8/2004 của chính phủ về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc danh mụchàng hoá và thuế suất của việt nam thực hiện hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (cept) của các nước asean cho các năm 2003 - 2006 đã ban hành kèm theo nghị định 78/2003/nđ-cp ngày 01/7/2003 của chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 9451/TC/TCHQ NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2004 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 151/2004/NĐ-CP NGÀY 05/8/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC DANH MỤCHÀNG HOÁ VÀ THUẾ SUẤT CỦA VIỆT NAM THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO CÁC NĂM 2003 - 2006 ĐÃ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH 78/2003/NĐ-CP NGÀY 01/7/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW

 Ngày 05/08/2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2004/NĐ-CP về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ. Để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Những mặt hàng được sửa đổi thuế suất theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 151/2004/NĐ-CP được áp dụng cho các tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 27/08/2004; những mặt hàng nào không được sửa đổi mức thuế suất trong Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 151/2004/NĐ-CP thì thực hiện theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CP

2. Các nội dung hướng dẫn khác về Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 vẫn thực hiện theo hướng dẫn hiện hành, cụ thể:

- Thông tư số 64/2003/TT-BTC ngày 01/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt nam thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006;

- Công văn số 9493/TC-HTQT ngày 12/09/2003 của Bộ Tài chính v/v xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện một số nội dung của Thông tư số 64/2003/TT-BTC về thực hiện CEPT/AFTA;

- Công văn số 736/TC-HTQT ngày 19/01/2004 của Bộ Tài chính v/v thuế suất CEPT đối với hàng hoá của doanh nghiệp chế xuất bán vào thị trường nội địa;

- Công văn số 3932/TC-HTQT ngày 15/04/2004 của Bộ Tài chính v/v thuế suất CEPT/AFTA đối với bộ linh kiện ôtô dạng CKD nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến

- Các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện thống nhất, niêm yết công khai công văn này tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để các đối tượng liên quan được biết trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan/ Vụ hợp tác quốc tế) để hướng dẫn bổ sung./.

Đặng Thị Bình An

(Đã Ký)

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9451/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định 151/2004/NĐ-CP ngày 5/8/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146
DMCA.com Protection Status