Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 943/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 943/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 18/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 943/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế XK đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Long An về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải của Công ty TNHH DV-TM môi trường Nguyệt Minh 2 (Công ty Nguyệt Minh 2), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vướng mắc liên quan đến việc xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải làm cơ sở thực hiện chính sách thuế theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 3 Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn số 8113/BTC-TCHQ ngày 06/7/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quý III năm 2018 khẩn trương ban hành quy định xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (Danh mục hoặc tiêu chí) theo quy định tại Điều 25, khoản 6 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP để cơ quan hải quan thực hiện chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp.

Ngày 20/7/2018, Văn Phòng Chính phủ có công văn số 6895/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Trong quý III năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan ban hành Danh mục hoặc tiêu chí xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải để cơ quan Hải quan thực hiện chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu cho doanh nghiệp theo quy định.

Ngày 20/8/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 4479/BTNMT-TCMT báo cáo Thủ tướng Chính phủ do hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền chứng nhận các sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải, nên trong thời gian vừa qua khi xây dựng Thông tư hướng dẫn theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường gặp khó khăn trong việc giải quyết nội dung liên quan đến việc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền như đã nêu (có liên quan đến thủ tục hành chính nhưng không được giao trong Luật). Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Chính phủ sửa đổi nội dung nêu trên trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đnh quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đnh quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nhanh chóng ban hành tiêu chí xác định sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải theo thẩm quyền.

Ngày 07/9/2018, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 8570/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Đồng ý với báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 4479/BTNMT-TCMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xử lý kịp thời vấn đề áp dụng chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải phát sinh trong thực tế.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An hướng dẫn Công ty Nguyệt Minh 2 trao đi với Bộ Tài nguyên và Môi trường về trường hợp sản phẩm nhôm thỏi chưa tinh luyện, chì thỏi chưa tinh luyện xuất khẩu của Công ty được sản xuất từ 98% nguyên liệu tái chế, xử lý chất thải và 2% nguyên liệu phụ trợ như đồng, kẽm, silic ... có là sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 3 Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ hay không, để cơ quan hải quan thực hiện miễn thuế xuất khẩu cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC-BTC (để biết);
- Công ty TNHH DV-TM Nguyệt Minh 2
(Lô HF15, đường số 4, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa tnh Long An) (thay trả lời);
- L
ưu: VT; TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 943/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.047

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144