Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 94/BVTV-KD về tái xuất hàng nhiễm dịch hại Kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 94/BVTV-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Hoàng Trung
Ngày ban hành: 18/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/BVTV-KD
V/v tái xuất hàng nhiễm dịch hại KDTV

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Các Chi cục Kiểm dịch thực vật trực thuộc Cục

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại công văn số 2317/BVTV-KD về việc biện pháp xử lý đối với hàng nông sản nhập khẩu nhiễm dịch hại Kiểm dịch thực vật (KDTV), nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong nước, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) yêu cầu các Chi cục KDTV vùng thực hiện các việc sau:

1. Kiểm dịch chặt chẽ đối với các lô hàng nhập khẩu theo quy định

2. Buộc tái xuất đối với các lô hàng nhập khẩu phát hiện nhiễm dịch hại KDTV từ các nước theo Phụ lục 1 của công văn 1616/BVTV-KD .

3. Yêu cầu các Chi cục KDTV vùng thông báo quy định này đến các tổ chức, cá nhân tham gia nhập khẩu hàng thực vật và sản phẩm thực vật; các trạm KDTV ủy quyền trong vùng phụ trách; toàn thể các cán bộ, công chức trong Chi cục biết và thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo ngay về Cục để được kịp thời giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (báo cáo);
- Cục trưởng (báo cáo)
- Tổng cục Hải quan (phối hợp)
- Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi
- Văn phòng SPS Việt Nam
- Báo Nông nghiệp Việt Nam (thông báo)
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 94/BVTV-KD về tái xuất hàng nhiễm dịch hại Kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.993

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85