Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9361/TCHQ-PC năm 2015 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính trong công tác trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9361/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Văn Hải
Ngày ban hành: 12/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9361/TCHQ-PC
V/v vướng mắc XLVPHC trong công tác trị giá

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời Công văn số 6360/HQHP-TXNK ngày 26/8/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc xử lý vi phạm hành chính trong công tác kiểm tra trị giá, Tổng cục có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan năm 2014, khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 thì người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã kê khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan 2014 và Nghị định 08/2015/NĐ-CP ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Theo đó, nếu người khai hải quan không khai, khai sai trị giá tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn; trốn thuế, gian lận thuế thì căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể, quy định tại Điều 8 và Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 để x lý vụ việc theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT, PC (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9361/TCHQ-PC năm 2015 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính trong công tác trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239