Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9360/NHNN-QLNH năm 2013 về nhập khẩu vàng dây phụ liệu bán thành phẩm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 9360/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Xuân Tuấn
Ngày ban hành: 12/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9360/NHNN-QLNH
V/v nhập khẩu vàng dây phụ liệu bán thành phẩm

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH MCNEX VINA

Trả lời công văn số 54/XNK/MCNEX ngày 21/11/2013 của Công ty TNHH MCNEX VINA về đề nghị nhập khẩu vàng dây phụ liệu bán thành phẩm để gia công sản phẩm Camera môđun cho Công ty TNHH MCNEX tại Hàn Quốc theo Hợp đồng gia công số MCNEX-201311, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH MCNEX VINA thực hiện tạm nhập vàng dây phụ liệu bán thành phẩm để gia công, tái xuất sản phẩm linh kiện điện tử (Camera môđun) theo quy định của pháp luật về việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất linh kiện điện tử để xuất khẩu.

2. Việc nhập khẩu vàng dây phụ liệu bán thành phẩm của Công ty TNHH MCNEX VINA phải phù hợp với kế hoạch sản xuất, hợp đồng gia công, đơn đặt hàng với Công ty TNHH MCNEX tại Hàn Quốc.

3. Định kỳ hàng quý (vào ngày 10 của tháng đầu tiên quý tiếp theo), Công ty TNHH MCNEX VINA phải gửi báo cáo cho NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hối) về tình hình nhập khẩu và sử dụng vàng dây phụ liệu bán thành phẩm. Trường hợp Công ty không gửi báo cáo, NHNN sẽ có văn bản đề nghị Cơ quan Hải quan không làm thủ tục nhập khẩu vàng dây phụ liệu bán thành phẩm cho Công ty.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Công ty TNHH MCNEX VINA biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Lê Minh Hưng (để b/c);
- Tổng Cục Hải quan (để p/h);
- Lưu: VP; QLNH.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9360/NHNN-QLNH năm 2013 về nhập khẩu vàng dây phụ liệu bán thành phẩm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.364

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56