Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 932/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế xe Bus nhập khẩu

Số hiệu: 932/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 932/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe Bus nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 03/CV-MT ngày 21/1/2006 của Công ty TNHH TM&DV Minh Thủy khiếu nại giá tính thuế lô hàng xe Bus nhập khẩu tại tờ khai số: 1511/NK/KDÔ/KV3-1 ngày 19/8/2005. Qua xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số: 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số: 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

1. Không giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo 01 trong 02 phương án do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề xuất tại công văn số: 261/HQTP.GTT ngày 24/01/2006 vì không đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá hướng dẫn tại Nghị định số: 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số: 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính (xác định giá tính thuế theo phương pháp 4, phương pháp 6 trong khi vẫn có dữ liệu để xác định theo phương pháp 2, phương pháp 3).

2. Xác định lại giá tính thuế đối với lô hàng nhập khẩu tại tờ khai nêu trên theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá tính thuế trên cơ sở các thông tin về trị giá của mặt hàng giống hệt đã được chấp nhận trị giá giao dịch tại các địa phương khác do Tổng cục cung cấp (gửi kèm), điều chỉnh lại số thuế phải nộp và giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp.

3. Trường hợp có nghi ngờ giá khai báo thì tổng hợp vấn đề chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 932/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế xe Bus nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182