Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 93/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Danh mục dữ liệu giá

Số hiệu: 93/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/TCHQ-KTTT
V/v ban hành danh mục dữ liệu giá

Hà Nội , ngày 10 tháng 1 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 93/TCHQ-KTTT NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỮ LIỆU GIÁ

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Căn cứ thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 của Chính phủ quy định v/v xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại.

Căn cứ thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ công văn số 5783/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 của Tổng cục Hải quan v/v ban hành danh mục dữ liệu giá;

Tổng cục Hải quan hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn số 5783/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 của Tổng cục hải quan như sau:

1. Sửa đổi mức giá đối với xe Toyata Landcruiser Prado, 5 cửa quy định tại điểm 2.2, mục B, Chương 87 của Danh mục dữ liệu giá ban hành kèm theo công văn số 5873/TCHQ-KTTT như sau:

Tên hàng                                                                  Đơn vị tính         Mức giá (USD)

- Xe Toyota Landcruiser Prado, 5 cửa dung tích 2.7 đến 3.0;

+ Sản xuất trước năm 2004

+ Sản xuất từ năm 2004 trở về sau         Chiếc

Chiếc    21.500,00

22.500,00

- Xe Toyota Landcruiser Prado, 5 cửa dung tích 4.0:

+ Sản xuất trước năm 2004

+ Sản xuất từ năm 2004 trở về sau         Chiếc

Chiếc    27.500,00

28.500,00

2. Bổ sung vào điểm I, mục B, Chương 87 của Danh mục dữ liệu giá ban hành kèm theo công văn số 5783/TCHQ-KTTT như sau:

Tên hàng                                                                  Đơn vị tính         Mức giá (USD)

- Xe máy honda SH 125cc:                                          Chiếc                  2.400.,00

- Xe máy hiệu @ Stream 125 do hãng Wuyang Honda sản xuất               Chiếc     1.000.00

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan các tỉnh , thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 93/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Danh mục dữ liệu giá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.015
DMCA.com Protection Status