Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 918/TCHQ-TXNK năm 2014 xóa nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 918/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 918/TCHQ-TXNK
V/v xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
- Công ty cổ phần Du Lịch Mê kông.
(66 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 61/TT-DLMK ngày 26/10/2010 của Công ty cổ phần Du lịch Mê kông và công văn số 850/HQQT-NV ngày 05/10/2010 (kèm hồ sơ bản chụp) của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị xóa nợ thuế; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc đề nghị xóa nợ thuế đối với Công ty cổ phần Du Lịch Mê kông (số tiền 357.416.150 đồng) theo quy định tại Điều 6 Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/03/2010 của Bộ Tài chính, do có vướng mắc liên quan trong việc xác định số vật tư hàng hóa bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và Công ty cổ phần tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp nên trường hợp của Công ty cổ phần Du lịch Mê kông chưa đủ cơ sở để xử lý xóa nợ thuế.

Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, ngày 02/12/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 179/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007 có hiệu lực từ ngày 17/01/2014 (Thông tư này bãi bỏ Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/03/2010).

Đề nghị Công ty cổ phần Du lịch Mê kông căn cứ Điều 7 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính có văn bản đề nghị và lập hồ sơ (bản sao đóng dấu Công ty) gửi về Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị thẩm định hồ sơ và có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Công ty cổ phần Du lịch Mê kông biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 918/TCHQ-TXNK năm 2014 xóa nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49