Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 915/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế xăng dầu tạm nhập tái xuất tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 915/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 915/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế đối với xăng dầu TN-TX tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 67/HQĐN-VN không đề ngày, tháng 1 năm 2005 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc tính thuế Xăng dầu tạm nhập tái xuất tiêu thụ nội địa; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 04 tháng 3 năm 2005, Bộ Tài chính đã có công văn số 2547 TC/TCHQ gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất tiêu thụ nội địa: Theo đó đối với hàng hóa nhập khẩu theo phương thức tạm nhập, sau đó tái xuất khẩu nhưng không tái xuất mà chuyển một phần hoặc toàn bộ sang tiêu thụ nội địa sau khi có sự cho phép của cơ quan chức năng thì thời hạn nộp thuế là 15 ngày kể từ ngày hết hạn tái xuất do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho toàn bộ lô hàng đã tạm nhập khẩu.

Đề nghị cục Hải quan thành phố Đà Nẵng nghiên cứu nội dung công văn số 2547TC/TCHQ ngày 4/3/2005 của Bộ Tài chính nêu trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC
- Lưu VP(2), KTTT(4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 915/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế xăng dầu tạm nhập tái xuất tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.786
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116