Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 913/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn tổ chức tham vấn

Số hiệu: 913/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 913/TCHQ-KTTT
V/v hướng dẫn tổ chức tham vấn

Hà Nội , ngày 11 tháng 3 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 913/TCHQ-KTTT NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2005 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THAM VẤN

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Qua báo cáo của một số Cục Hải quan địa phương và kiến nghị của doanh nghiệp thì hiện nay công tác tham vấn đang tồn tại một số vấn đề ảnh hưởng đến công tác xác định trị giá tính thuế. Để khắc phục những tồn tại này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với các mặt hàng thuộc diện nộp thuế ngay có mức thuế suất thuế nhập khẩu từ 50% trở lên, nếu doanh nghiệp nhập khẩu khai báo trị giá giao dịch thấp (thấp hơn so với các thông tin về trị giá có sẵn tại cơ quan Hải quan) cơ quan Hải quan đã có thông tin phục vụ cho việc tham vấn thì tổ chức tiến hành tham vấn ngay trong ngày mà không cần chờ đến 15 ngày sau khi thông quan. Nếu bác bỏ được trị giá giao dịch do doanh nghiệp khai báo thì xác định trị giá tính thuế ngay và yêu cầu doanh nghiệp nộp đủ thuế (đối với lô hàng phải nộp thuế ngay) mới làm thủ tục thông quan hàng hóa.

2. Phân loại các trường hợp cần phải tổ chức tham vấn để quyết định hình thức tham vấn:

+ Tham vấn bằng hình thức tham vấn trực tiếp: đối với các trường hợp có mức chênh lệch về thuế lớn hơn 20 triệu đồng (mức chênh lệch về thuế là mức chênh lệch giữa số thuế nhập khẩu tính theo mức giá do cơ quan Hải quan dự kiến xác định lại với số thuế nhập khẩu tính theo mức giá giao dịch doanh nghiệp đã khai báo với cơ quan Hải quan).

+ Các trường hợp cần tham vấn có mức chênh lệch về thuế nhỏ hơn 20 triệu đồng thì tổ chức tham vấn theo hình thức tham vấn bằng văn bản.

3. Đối với mặt hàng có tính ổn định giá cao trên thị trường nếu nhập khẩu tại một Cục Hải quan địa phương (NK tại một trong các Chi cục thuộc Cục Hải quan địa phương đó) đã tổ chức tham vấn thì các lô hàng của mặt hàng này do một hoặc nhiều doanh nghiệp nhập khẩu tiếp theo trong khoảng thời gian 60 ngày tại cùng Cục Hải quan địa phương đó (nhập khẩu tại các Chi cục thuộc cùng Cục Hải quan) sẽ tính thuế theo kết quả của lần tham vấn trước đây (trong phạm vi 60 ngày không tổ chức tham vấn lại đối với các trường hợp đã được chấp nhận trị giá khai báo hoặc tính thuế theo mức giá đã xác định lại của lần tham vấn trước). Trường hợp cơ quan Hải quan có thêm thông tin và cơ sở để bác bỏ kết quả của lần tham vấn trước thì mới tổ chức tham vấn cho các lô hàng nhập khẩu sau này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

 

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 913/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn tổ chức tham vấn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.805
DMCA.com Protection Status