Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 910/TCHQ-TXNK gia hạn và hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 910/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 03/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910/TCHQ-TXNK
V/v gia hạn và hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH bao bì giấy Song Mỹ.
(Số 377, Ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)

 

Trả lời công văn số 01/2011/CV ngày 24/01/2011 của Công ty TNHH bao bì giấy Song Mỹ về việc gia hạn, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính. Theo đó, đề nghị Công ty:

1. Liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định, trên cơ sở đó cơ quan Hải quan kiểm tra cụ thể các điều kiện để xử lý việc gia hạn nộp thuế đối với số thiết bị, máy móc … nhập khẩu của Công ty theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC nêu trên.

2. Liên hệ và làm việc cụ thể với cơ quan Thuế để được hướng dẫn giải quyết việc hoàn thuế GTGT theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH bao bì giấy Song Mỹ biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 910/TCHQ-TXNK gia hạn và hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.941
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129