Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 896/TCHQ-TXNK xử lý thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 896/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 28/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 896/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.
(Số 35 Ngõ 61 - Lạc Trung - Q.Hai Bà Trưng - Tp. HN)

 

Trả lời công văn số 98/VITECO-XNK ngày 14/2/2012 của Công ty CP Công nghệ Viễn thông VITECO về việc hướng dẫn khai báo thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại hàng hóa nhập khẩu:

Căn cứ Chú giải quy tắc 2(a), Phụ lục 2 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính; Căn cứ Điều 97 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Trường hợp mặt hàng Hệ thống truy nhập vô tuyến dùng cho mạng viễn thông vô tuyến của Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO đáp ứng được các điều kiện nêu tại Điểm 1 Công văn số 12551/BTC-TCHQ ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính (máy móc thiết bị thuộc các Chương 84, 85 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi là tổ hợp, dây chuyền, đáp ứng chú giải 3,4,6 phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam) thì được phân loại theo bộ phận chính hoặc máy thực hiện chức năng chính. Trường hợp nhập khẩu máy móc thiết bị thuộc các chương 84, 85 (của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành) là tổ hợp, dây chuyền, thỏa mãn các chú giải 3,4,5 phần XVI nhưng người khai hải quan không muốn phân loại theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn 12551/BTC-TCHQ nêu trên thì sẽ phân loại, tính thuế theo từng máy.

2. Về việc khai báo bổ sung và bù trừ tiền thuế:

Trường hợp kiến nghị của Công ty về việc điều chỉnh thuế nêu tại công văn trên đề nghị Công ty thực hiện khai báo bổ sung với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu theo quy định tại Điều 34 Luật Quản lý thuếĐiều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợp khi khai báo bổ sung làm giảm số thuế phải nộp thì Công ty có quyền đề nghị cơ quan Hải quan nơi khai báo bổ sung xử lý tiền thuế nộp thừa theo hướng dẫn tại Điều 24 và Điều 131 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b), P.CST.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 896/TCHQ-TXNK xử lý thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5