Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 896/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 896/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần sản xuất thương mại mê công
127 Phạm Văn Trị, P.2, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 42/MÊKONG JSC/CV ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Mê Kông về việc thời gian ân hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo tra cứu thông tin Doanh nghiệp trên mạng Quản lý rủi ro ngày 1/03/2006 của Tổng cục Hải quan thì Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Mê Công có mã số thuế 0300566678 không có nợ thuế bị cưỡng chế, không vi phạm nhiều lần, được ưu tiên làm thủ tục Hải quan và được ân hạn nộp thuế.

- Căn cứ tiết 2.2 điểm 2 mục III Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu;

- Căn cứ điểm 2.1 mục 2 phần A thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan; thì: về tiêu thức nợ thuế, Công ty đủ điều kiện để được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế khi làm thủ tục Hải quan tại thời điểm ngày 01/03/2006.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty sản xuất thương mại Mê Công biết và làm việc trực tiếp với Cục Hải quan nơi đơn vị mở tờ khai để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh
- Lưu: VP, KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 896/TCHQ-KTTT ngày 07/03/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.723

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158