Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 892/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 892/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 29/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời các công văn số 3339/HDBD-GSQL, 3340/HQHB-GSQL ngày 23/11/2012 về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Indonesia cấp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. C/O mẫu D số tham chiếu 0044192/TGR/2012 ngày 07/11/2012:

Chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Indonesia có tên Akhmad Tito Giartho đã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 250/GSQL-TH ngày 4/7/2011 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Đề nghị đơn vị kiểm tra, đối chiếu và xử lý theo quy định.

2. Về C/O số tham chiếu 0073923/SBY/2012 do Indonesia cấp ngày 13/8/2012:

2.1. Thư xác nhận của cơ quan cấp C/O:

Theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương, thủ tục xác minh C/O sẽ được tiến hành giữa cơ quan hải quan nước nhập khẩu với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O tại nước xuất khẩu. Theo đó, thư trao đổi hay xác nhận sẽ được gửi trực tiếp cho cơ quan hải quan. Thư xác nhận gửi qua doanh nghiệp không được xem xét chấp nhận.

2.2. Tổng cục Hải quan đã gửi thư xác minh tới cơ quan cấp C/O của Indonesia nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 892/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50