Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 890/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 890/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 890/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khu

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật được; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ các hồ sơ thay đổi, bổ sung thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đổi, bổ sung;

Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại Văn thư số 027/DHG-RA ngày 11/01/2019 và văn thư số 1021/DHG-RA ngày 13/12/2018 của Công ty cổ phần dược Hậu Giang; Văn thư đề ngày 13/12/2018 của Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông); Văn thư số 20/ĐKT-TRA ngày 07/01/2019 của Công ty cổ phần Traphaco; Văn thư số 40CV/DPKH ngày 09/01/2019 của Công ty CP dược phẩm Khánh Hòa; Văn thư số 03/2019/ĐKT-ĐN ngày 09/01/2019 của Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm; Văn thư số 34/CV-ĐK/DMC ngày 11/01/2019 của Công ty CP XNK Y tế Domesco; Văn thư số 01/2019/CBNL-LD ngày 21/01/2019 của Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm; Văn thư số 01/2019/CBNL-HS ngày 21/01/2019 của Công ty TNHH Hasan-Dermapharm; Văn thư số 1149/SPM-NCPT ngày 12/11/2018 của Công ty c phn S.P.M,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cụ
c QLD,
- Lưu: VT. ĐK (Bi
)

 TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU ĐSẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THC HIỆN VIỆC CP PHÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo công văn s: 890/QLD-ĐK ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Cục Quản lý Dược)

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc được công bố

Tiêu chuẩn chất lưng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1.

VD-26453-17

06/02/2022

Dimenhydrinat

BP 2017

Shanghai- Wonder Pharmaceutical Co. Ltd

China

2.

GC-283-17

19/09/2022

Captopril

EP8.0

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

China

3.

VD-19132-13

22/06/2019

Cinnarizin

NSX

R.L. Fine Chem Pvt. Ltd.

India

4.

VD-21766-14

19/09/2019

Azithromycin dihydrat (Azithromycin dihydrate)

BP 2017

Ercors S.A.

Spain

5.

VD-21766-14

19/09/2019

Azithromycin dihydrat (Azithromycin dihydrate)

Nhà sản xuất

Duke Chem.

Spain

6.

VD-31402-18

08/10/2023

Magnesi hydroxyd 30% (Magnesium hydroxide paste)

USP38

Elementis Pharma GmbH

Germany

7.

VD-31402-18

08/10/2023

Nhôm hydroxyd gel 20% (Aluminium hydroxide paste)

USP 38

Elementis Pharma GmbH

Germany

8.

VD-18545-13

05/02/2019

Aluminium phosphate gel

BP 2010

Elementis Pharma GmbH

Germany

9.

VD-22017-14

08/12/2019

Aluminium phosphate gel

BP 2010

Elementis Pharma GmbH

Germany

10.

VD-23994-15

17/12/2020

Nhôm hydroxyd hỗn dịch (Aluminium Hydroxide paste, ALUGEL [R])

USP 35

Elementis Pharma GmbH

Germany

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 890/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241