Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 885/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

Số hiệu: 885/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 07/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 885/TCHQ-GSQL
V/v: Ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH và tư vấn LVH 

 

Trả lời công văn số 6214/LVH-KD01 ngày 14/2/2006 của Công ty về việc nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn của Công ty thì không rõ ô tô nhập khẩu của công ty thuộc loại nào? Xe đã nhập khẩu chưa? Nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời. Theo quy định hiện hành thì ô tô vận chuyển hành khách loại 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khẩu. Việc gửi kho ngoại quan đối với ô tô đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khẩu phải được phép của Bộ Tài chính.

Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, Điều 10 có quy định việc nhập ô tô các loại đã qua sử dụng. Nghị định này có hiệu lực thực hiện từ 01/05/2005, và hiện vẫn chưa có hướng dẫn thực hiện của các Bộ, Ngành.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 885/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200