Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 885/GSQL-GQ1 năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 885/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành: 10/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 885/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng.

Vừa qua, Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 48/2013/CV-HT ngày 15/8/2013 của Công ty TNHH XD và TM Hải Thuận đề nghị hướng dẫn về việc nhập khẩu mặt hàng là nguyên liệu đá marble dạng tấm chưa cắt cạnh, có hoặc chưa đánh bóng bề mặt để sản xuất đá marble ốp lát có thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng hay không. Về vướng mắc này tương tự đối với nguyên liệu đá granit dạng tấm, Tổng cục Hải quan có công văn số 5339/TCHQ-GSQL ngày 04/10/2012 trao đổi với Bộ Xây dựng và tại văn bản trả lời số 1949/BXD-VLXD ngày 06/11/2012 Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn cụ thể.

Tuy nhiên, để có cơ sở thống nhất cho doanh nghiệp nhập khẩu và cơ quan Hải quan thực hiện đối với mặt hàng nguyên liệu đá marble dạng tấm nêu trên nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) kính đề nghị quý Vụ có ý kiến hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp này và xin nhận lại ý kiến trước ngày 20/9/2013.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Vụ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Công ty TNHH XD và TM Hải Thuận;
(đ/c: số 568 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội) (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 885/GSQL-GQ1 năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.075
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7