Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 882/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc về trị giá hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 882/TXNK-TGHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 21/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Hạ Long.
(Số 178 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 02/2017/CV-MHL/TGTT ngày 24/02/2017 của Công ty CP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Hạ Long vướng mắc về trị giá hàng hóa nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực về việc khai báo. Trường hợp có nghi ngờ về trị giá khai báo, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra trị giá khai báo trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, người khai hải quan được quyền chứng minh trị giá khai báo. Trường hợp đủ cơ sở bác bỏ, cơ quan hải quan bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá, ấn định thuế. Nếu Công ty không đồng ý với kết quả ấn định của cơ quan hải quan thì được quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty CP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Hạ Long được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để biết);
- Cục HQ TP Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TGHQ (5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 882/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc về trị giá hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


333
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177