Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 880/TCHQ-GSQL về hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 880/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 880/TCHQ-GSQL
V/v hàng xuất khẩu CCK qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu KTCK

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 131/HQCB-NV ngày 20/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà thực hiện thủ tục hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu qua cửa khẩu phụ Lý Vạn nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu đối với lô hàng lông vịt thành phẩm của Công ty TNHH Kwong Lung - Meko.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Kwong Lung-Meko (đ/c: KCN Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ, thay trả lời cv số 27/2012/KL-MK ngày 18/02/2012)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 880/TCHQ-GSQL về hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.062
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237