Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8733/TCHQ-QLRR năm 2016 trả lời công văn 2028/2016/CV-XNK2 hỗ trợ giải quyết khó khăn về thủ tục hải quan đối với mặt hàng phụ tùng vật tư máy bay nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8733/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Quách Đăng Hòa
Ngày ban hành: 13/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8733/TCHQ-QLRR
V/v trả lời công văn số 2028/2016/CV-XNK2

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.
(Địa chỉ: 414 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2028/2016/CV-XNK2 ngày 22/8/2016 của Công ty CP XNK Hàng không về việc hỗ trợ giải quyết khó khăn về thủ tục hải quan đối với mặt hàng phụ tùng vật tư máy bay nhập khẩu, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

1. Đối với vướng mắc hệ thống VNACCS không tự động trả về thuế suất, trường hợp này do hệ thống chưa hỗ trợ trả về thuế suất tự động, doanh nghiệp phải nhập thuế suất thủ công. Nội dung này được hướng dẫn tại Mục 1.76 Phụ lục 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, cụ thể: “Trường hợp hệ thống phản hồi lại một trong các lỗi tương ứng với các mã lỗi: E1004, E1006, E1008, E1009, thì người khai hải quan nhập thủ công mức thuế suất thuế nhập khẩu vào ô này.”

2. Đối với vướng mắc Quý Công ty phản ánh việc xuất hiện nhiều tờ khai phân luồng vàng, luồng đỏ: Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan; việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất, nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16, Điều 17, Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014, Điều 13 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Điều 10 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Do vậy, các lô hàng xuất, nhập khẩu của quý Công ty được phân luồng theo các quy định nêu trên.

Trong thời gian qua, Quý Công ty đã nhiều lần (07 lần trong 2 năm gần đây) bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc phân luồng kiểm tra đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Quý Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLRR- Q.Trang (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
Quách Đăng Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8733/TCHQ-QLRR năm 2016 trả lời công văn 2028/2016/CV-XNK2 hỗ trợ giải quyết khó khăn về thủ tục hải quan đối với mặt hàng phụ tùng vật tư máy bay nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


503
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57