Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8714/TCHQ-GSQL năm 2016 về thủ tục hải quan khi nhập khẩu hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8714/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8714/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan khi nhập khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1606069/CV-FHS ngày 14/6/2016 của Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Thuế tại công văn số 5279/TCT-CS ngày 4/8/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do công văn của Công ty FHS không nêu cụ thể việc cho mượn nguyên vật liệu có được thể hiện trong hợp đồng mua bán hay không, nguyên vật liệu cho mượn khi trả lại FHS được giao từ Singapore hay từ Đài Loan về Việt Nam, số lượng, chủng loại, xuất xứ của nguyên liệu nhập khẩu khi nhận trả lại từ Công ty B như thế nào, nên chưa có cơ sở để trả lời cụ thể về thủ tục hải quan và chính sách thuế liên quan.

Về nguyên tắc, theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 thì trường hợp FHS ký hợp đồng mua hàng hóa là nguyên vật liệu sản xuất thép của Công ty A ở Singapore và chuyển trực tiếp cho Công ty B ở Đài Loan không thuộc đối tượng phải làm thủ tục hải quan, không chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan vì không trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan do hàng hóa không được nhập khẩu vào Việt Nam.

Khi Công ty FHS nhập khẩu nguyên vật liệu trả lại từ Công ty B ở Đài Loan thì Công ty căn cứ vào mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu để làm thủ tục hải quan theo loại hình tương ứng theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đối tượng chịu thuế nhập khẩu, căn cứ để xác định thuế suất thuế nhập khẩu được quy định tại Điều 2 và Chương II Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016; chính sách thuế nội địa, hóa đơn thực hiện theo quy định pháp luật về thuế, hóa đơn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty FHS được biết, trường hợp còn vướng mắc thì gửi văn bản kèm hồ sơ cụ thể về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục Thuế;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8714/TCHQ-GSQL năm 2016 về thủ tục hải quan khi nhập khẩu hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


615
DMCA.com Protection Status

IP: 107.20.10.203