Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 871/BKHCN-TĐC ngày 19/04/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu phụ tùng xe để lắp ráp

Số hiệu: 871/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 19/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 871/BKHCN-TĐC
V/v nhập khẩu phụ tùng xe máy để lắp ráp

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số 782/CTKD ngày 17 tháng 3 năm 2004 và công văn số 866/CTKD ngày 5 tháng 4 năm 2004 của Quý Công ty về việc nhập khẩu phụ tùng xe máy để sản xuất, lắp ráp xe máy nhãn hiệu HAESUN. Sau khi xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Căn cứ kết quả kiểm tra mẫu điển hình của phụ tùng xe máy nhập khẩu phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ số 13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2003, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo:

Phụ tùng xe máy do Guangxi Orient Fashion Imp. & Exp. Co., Ltd cung cấp cho Quý Công ty theo phụ lục 01 và phụ lục 03 thuộc hợp đồng số 19/FAS-FCC/03 ngày 14 tháng 11 năm 2003 để sản xuất, lắp ráp xe máy nhãn hiệu HAESUN đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Danh Mục phụ tùng xe máy nhập khẩu đã kiểm tra mẫu điển hình phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam được nêu tại phụ lục kèm theo, có đóng dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ phải thực hiện đầy đủ quy định về quản lý chất lượng của xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước và chịu trách nhiệm về sở hữu công nghiệp trong quá trình sản xuất, lắp ráp.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC  PHỤ TÙNG XE MÁY DO CÔNG TY THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NHẬP KHẨU THUỘC DANH MỤC PHỤ TỪNG PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2003 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MẪU ĐIỂN HÌNH
(Kèm theo công văn số 871/BKHCN-TĐC ngày 19 tháng 4 năm 2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Mã Phụ Tùng

Tên Phụ Tùng

Tên nhà sản xuất

Tên nhà xuất khẩu

Nhãn hiệu lắp ráp

1

VT-F; VS-F

Vành xe

 

 

 

Công ty Unistar

 

Guangxi Orient Fashion Inp. & Exp. Co., Ltd

 

 

 

HAESUN

2

TNL-F

Thùng nhiên liệu

3

DPS-F

Dây phanh

4

TPS-F;TPT-F

Tay phanh

5

DG-F

Dây ga

6

ĐTĐ-F

Thiết bị đo tốc độ

7

TN-F

Tay nắm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 871/BKHCN-TĐC ngày 19/04/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu phụ tùng xe để lắp ráp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33