Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 87/GSQL-GQ1 vướng mắc thực hiện công văn 170/TCHQ-GSQL do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 87/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 23/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 87/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thực hiện công văn số 170/TCHQ-GSQL .

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Phước

Trả lời công văn số 153/HQBP-NV ngày 20/02/2012 của Cục Hải quan Bình Phước về việc Phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Tĩnh Bốn Phương do Cục Hải quan Tây Ninh cấp có được sử dụng để làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng đầu tiên tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thuộc Cục Hải quan Bình Phước hay không, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Bình Phước căn cứ Giấy phép số 11630/BCT-XNK ngày 15/12/2011 của Bộ Công Thương và Phiếu theo dõi trừ lùi do Cục Hải quan Tây Ninh đã cấp cho Giấp phép này của Công ty TNHH Thương mại Tĩnh Bốn Phương để giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan Tây Ninh (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 87/GSQL-GQ1 vướng mắc thực hiện công văn 170/TCHQ-GSQL do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.448
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212