Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 864TCHQ-KTTT về việc không thu thuế giá trị gia tăng lô hàng máy ảnh và phụ kiện xuất trả do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 864TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 864TCHQ/KTTT
V/v: không thu thuế GTGT lô hàng máy ảnh và phụ kiện xuất trả

Hà Nội, ngày 9 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH Hồng Kông
(99 Cầu Đông, Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1023 ngày 19/10/2004 của Công ty TNHH Hồng Kông về việc xin không thu thuế đối với 02 tờ khai nhập khẩu số 32/NKD/NK ngày 12/05/2003 và số 33/NKD/NK ngày 12/05/2003 nhưng vì lý do nào đó đã xuất trả chủ hàng nước ngoài theo tờ khai xuất khẩu số 01Tái/XK ngày 03/10/2003, số 02/Tái/XK ngày 03/10/2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Lô hàng máy ảnh và phụ kiện máy ảnh do Công ty TNHH Hồng Kông nhập khẩu tại các tờ khai nhập khẩu số 32/NKD/EMS ngày 12/05/2003 và số 33/NKD/BĐĐTĐ ngày 12/05/2003 đã xuất trả chủ hàng nước ngoài theo các tờ khai xuất khẩu số 01Tái/XK ngày 03/10/2003, số 02/Tái/XK ngày 03/10/2003 không phải nộp thuế GTGT quy định tại Điểm 21, Mục II, phần A Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Hồng Kông biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC
- Cục Thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VP, Vụ KTTT(5b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 864TCHQ-KTTT về việc không thu thuế giá trị gia tăng lô hàng máy ảnh và phụ kiện xuất trả do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.059
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90