Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 853/TCHQ-TXNK trả lời vướng mắc Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 853/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 28/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 853/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 263/HQBD-TXNK ngày 24/01/2011 của Cục Hải quan Bình Dương về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 194/2010/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 104, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì các trường hợp phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, người nộp thuế phải có trách nhiệm quyết toán việc thực hiện nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế với cơ quan hải quan. Tuy nhiên, hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng phải đăng ký danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 102, Thông tư số 194/2010/TT-BTC nên không thực hiện báo cáo, quyết toán theo quy định dẫn trên nhưng phải thực hiện quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất tại Điều 45, Thông tư số 194/2010/TT-BTC và phải chịu sự quản lý của cơ quan hải quan đến khi doanh nghiệp hoàn tất việc thanh lý tài sản đó dưới các hình thức: Tái xuất, chuyển nhượng, cho biếu tặng hoặc tiêu hủy.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 853/TCHQ-TXNK trả lời vướng mắc Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.696

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11