Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8501/VPCP-KTTH về nhập khẩu miễn thuế thiết bị của Dự án Hỗ trợ tăng cường đào tạo Cảnh sát giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8501/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 29/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8501/VPCP-KTTH
V/v: nhập khẩu miễn thuế thiết bị của Dự án Hỗ trợ tăng cường đào tạo Cảnh sát giao thông

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an (công văn số 2579/BCA-T32 ngày 01 tháng 9 năm 2011 và số 3385/BCA-V22 ngày 31 tháng 10 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7694/BKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 11 năm 2011 và số 8123/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 11 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 15731/BTC-CST ngày 18 tháng 11 năm 2011) về việc nhập khẩu miễn thuế thiết bị của Dự án "Hỗ trợ tăng cường đào tạo Cảnh sát giao thông tại Học viện Cảnh sát và các cơ sở đào tạo cảnh sát của Việt Nam" do cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Bộ Công an làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, NC;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.17.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8501/VPCP-KTTH về nhập khẩu miễn thuế thiết bị của Dự án Hỗ trợ tăng cường đào tạo Cảnh sát giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.673
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10