Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 847/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin tạm giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 847/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 847/TCHQ-KTTT
V/v: Xin giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan thành phố Hà Nội 
 - Công ty dệt len Mùa Đông 
47 Nguyễn Tuân - Hà Nội

 

Trả lời công văn ngày 2/3/2006 của Công ty Dệt len mùa đông về việc xin tạm giải tỏa cưỡng chế, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của công ty Dệt len mùa đông, hiện Công ty đang còn nợ thuế quá hạn 90 ngày các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Cục hải quan thành phố Hà Nội, số tiền là: 576.794.867 đồng; Lý do nợ thuế quá hạn là do có một số lô hàng nhập khẩu trước tờ khai số 174/NSXXK ngày 9/6/2005 của Công ty không thanh toán đúng thời hạn quy định, nên các tờ khai nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu sau đó, cơ quan Hải quan đã áp dụng thời hạn nộp thuế 30 ngày, đến nay thực tế Công ty đã thanh khoản và đã nộp xong tiền thuế cho số nguyên phụ liệu không xuất khẩu cho các tờ khai nhập khẩu phát sinh trước tờ khai số 174/NSXXK nêu trên và đề nghị được chuyển sang áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với các tờ khai nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu đã bị áp dụng thời hạn nộp thuế 30 ngày, để không bị cưỡng chế.

Để xử lý trường hợp của Công ty Dệt len mùa đông, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra, xác định nếu đúng như trình bày nêu trên, thì điều chỉnh lại thời hạn nộp thuế từ 30 ngày sang thời hạn nộp thuế 275 ngày cho các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu chậm thanh khoản, nhưng đã thực hiện thanh khoản xong của Công ty dệt len mùa đông và không thực hiện cưỡng chế doanh nghiệp nếu các tờ khai này chưa quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế 275 ngày.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Công ty Dệt len mùa đông thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 847/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin tạm giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.988
DMCA.com Protection Status