Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 844/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 23/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 844/TTg-KTN
V/v bổ sung Quy hoạch kho ngoại quan xăng dầu Phú Quốc 120.000 m3 tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil).

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 3078/TTr-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2016) về việc bổ sung Kho ngoại quan xăng dầu Phú Quốc 120.000 m3 của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung dự án Kho ngoại quan xăng dầu Phú Quốc 120.000 m3 của Tổng công ty dầu Việt Nam (PVOil) tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Quy hoạch hệ thống kho dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu tại Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và kết quả thẩm định việc bổ sung Dự án vào quy hoạch nêu trên.

3. Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang hướng dẫn, giám sát Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Dầu Việt Nam triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành, trong đó lưu ý nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan tại văn bản thẩm định nêu trên trong quá trình thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: NG, XD, GTVT, KH&ĐT, CA, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.III, QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3), VNQ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 844/TTg-KTN ngày 23/05/2016 bổ sung Quy hoạch kho ngoại quan xăng dầu Phú Quốc 120.000 m3 tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


881

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97