Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 842/TCHQ-GSQL về việc thủ tục Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 842/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 29/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 842/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất gửi qua dịch vụ CPN

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo công văn số 7178/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2007 của Tổng cục hải quan về việc thủ tục Hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa chuyển cửa khẩu từ Chi cục hải quan CKBĐQT TP. Hồ Chí Minh đến các Khu chế xuất, để thống nhất thực hiện thủ tục Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (bao gồm doanh nghiệp chế xuất trong khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài Khu chế xuất) gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, tổng cục hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

Về nguyên tắc, thủ tục Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là mặt hàng thuộc loại hình hàng miễn thuế như hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu...gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được quy định cụ thể tại điểm d, mục 5 phần I Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài chính. thủ tục cụ thể như sau:

1/ Trách nhiệm của doanh nghiệp chế xuất (dưới đây gọi tắt là chủ hàng):

- Khi có hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh ( như gửi qua dịch vụ CPN của FEDEX, DHL...) chủ hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ Hải quan, đăng ký tờ khai theo đúng loại hình quy định tại Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất.

- Tiếp nhận, giao hồ sơ hải quan theo quy định tại các điểm 2,3 dưới đây.

- Tiếp nhận, giao lô hàng theo quy định tại các điểm 2,3 dưới đây.

2/ Trách nhiệm của Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất:

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và đăng ký tờ khai hải quan theo quy định.

- Niêm phong hồ sơ Hải quan theo quy định.

- Giao hồ sơ cho chủ hàng để chủ hàng chuyển hồ sơ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh (dưới đây gọi tắt là doanh nghiệp) hoặc chủ hàng trực tiếp chuyển hồ sơ cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Bưu điện quốc tế TP. Hồ Chí Minh để làm tiếp thủ tục.

- Tiếp nhận lô hàng, hồ sơ Hải quan (có niêm phong của Chi cục Hải quan cửa khẩu Bưu điện quốc tế TP. Hồ Chí Minh) từ doanh nghiệp hoặc từ chủ hàng để ký Quyết định thông quan lô hàng theo quy định tại điểm 3 dưới đây.

3/ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu Bưu điện quốc tế TP. Hồ Chí Minh:

- Tiếp nhận hồ sơ hải quan từ doanh nghiệp hoặc từ chủ hàng.

- Nếu lô hàng được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa thì Hải quan thực hiện niêm phong Hải quan đối với lô hàng và hồ sơ hải quan.

- Nếu lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì hải quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa, xác nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan theo quy định; niêm phong hải quan đối với lô hàng và hồ sơ hải quan.

- Giao lô hàng, hồ sơ hải quan cho doanh nghiệp hoặc chủ hàng để bàn giao cho Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất ký quyết định thông quan lô hàng theo quy định.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 842/TCHQ-GSQL về việc thủ tục Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.979
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196