Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8386/TCHQ-GSQL năm 2016 về chuyển tiêu thụ nội địa của tờ khai tạm nhập mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8386/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8386/TCHQ-GSQL
V/v chuyển tiêu thụ nội địa của TKTN mở tại Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3472/DVN-KDSPD của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVOil) báo cáo vướng mắc về việc không thực hiện chuyển tiêu thụ nội địa lượng dầu DO 0.05%S chưa tái xuất hết của tờ khai tạm nhập số 100682091861 mở ngày 22/12/2015 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Cục Hải quan TP.Hải Phòng. Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 1009/HQHT-NV ngày 18/7/2016; Cục Hải quan TP.Hải Phòng tại các công văn số 4290/HQHP-GSQL ngày 02/6/2016 và số 6797/HQHP-GSQL ngày 08/8/2016; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thực hiện thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa đối với 434,425 tấn dầu DO 0.05%S (theo tờ khai tạm nhập số 100682091861/G11 ngày 22/12/2015) trên tờ khai giấy theo hướng dẫn tại Điều 50 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan; không xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quá thời hạn tái xuất mà chưa tái xuất.

2. Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Cục Hải quan TP.Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan xác định nếu doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải quan thì xử lý theo quy định; đồng thời kiểm tra làm rõ và chấn chỉnh công chức hải quan về:

- Trách nhiệm không cập nhật lượng được sửa đổi bổ sung của tờ khai tái xuất trên Hệ thống tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng;

- Trách nhiệm phê duyệt lượng tái xuất theo đề nghị của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

Kết quả kiểm tra, chấn chỉnh báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 15/9/2016.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (để t/h);
- Tcty Dầu Việt Nam, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh (thay trả lời CV số 3472/DVN-KDSPD);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8386/TCHQ-GSQL năm 2016 về chuyển tiêu thụ nội địa của tờ khai tạm nhập mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


633
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76