Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 830/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan đối với hoạt động sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng có thu phí và gia công giản đơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 830/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 01/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 830/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hoạt động sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng có thu phí và gia công giản đơn

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3641/HQHCM-GSQL ngày 12/12/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục hải quan đối với hoạt động sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng có thu phí; công văn số 30/HQHP-GSQL ngày 02/01/2019 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công giản đơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ các quy định về gia công hàng hóa, tạm nhập tái xuất khác theo quy định của pháp luật về thương mại và pháp luật về quản lý ngoại thương, cụ thể: Điều 178 Luật Thương mại về hoạt động gia công; Điều 15 về tạm nhập - tái xuất khác, Điều 38 đến Điều 46 về hoạt động gia công tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ; Điều 9 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về gia công, chế biến giản đơn; công văn số 1948/BTC-XNK ngày 12/3/2008 của Bộ Công Thương (gửi kèm) và thực tế hoạt động thương mại phát sinh đhướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn thực hiện thủ tục theo loại hình gia công giản đơn hoặc tạm nhập - tái xuất khác.

Trường hợp thực hiện theo hoạt động gia công thì yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện thông báo cơ sở sản xuất, thông báo hợp đồng gia công trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên và thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định của hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo cụ thể kèm đề xuất gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục XNK - BCT (để p/hợp);
- Công ty CP TMDV XNK Viên Phát
(đ/c: 63B Calmette, Quận 1, TPHCM)(thay t/l);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 830/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan đối với hoạt động sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng có thu phí và gia công giản đơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.571

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113