Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 818/TCHQ-KTTT về việc xử lý đề nghị miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 818/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 818/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý đề nghị miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
(Văn phòng Quốc hội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 790/VPCP-KTTH ngày 21.02.2005 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu lô hàng xe đạp đã qua sử dụng do Tổ chức từ thiện Nhật Bản NPO KANKYO RESEACH KENKYUJO tặng con gia đình thương binh, liệt sĩ học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn với mục đích từ thiện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4, mục II, phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31.8.2004 của Bộ Tài chính thì hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện thì được xét miễn thuế nhập khẩu. Thẩm quyền xét miễn thuế là Tổng cục Hải quan. Hồ sơ xét miễn thuế gồm:

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức được biếu tặng.

- Thông báo hoặc quyết định hoặc thỏa thuận tặng hàng hóa;

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan;

- Thông báo thuế của cơ quan Hải quan.

(Trừ công văn là bản chính, các hồ sơ khác là bản photocopy có dấu sao y bản chính và chữ ký của lãnh đạo tổ chức được tặng quà).

Tổng cục Hải quan thông báo để Tạp chí Nghiên cứu lập pháp biết và gửi bổ sung hồ sơ về Tổng cục Hải quan (162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) để được giải quyết theo đúng quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Lưu: VP; KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 818/TCHQ-KTTT về việc xử lý đề nghị miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.838
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215