Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 817/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô

Số hiệu: 817/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 817/TCHQ-KTTT  
V/v: Thực hiện Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/8/2005

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH thương mại Hoàng Huy

 

Trả lời công văn số 18-06/CV-HH ngày 18/01/2006 của Công ty TNHH thương mại Hoàng Huy về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô ban hành kèm theo Quyết định này, thì:

Trường hợp Công ty TNHH thương mại Hoàng Huy được cơ quan có thẩm quyền cho phép sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô để lắp ráp, nếu đăng ký lựa chọn áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô quy định tại Danh mục I, II ban hành kèm theo Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô quy định tại Danh mục I, II ban hành kèm theo Quyết định này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH thương mại Hoàng Huy được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 817/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118