Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 816/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 816/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế vi mạch ti vi

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 01-06/CV-CPM ngày 06/2/2006 của Công ty cổ phần CPM khiếu nại về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng vỉ mạch ti vi nhập khẩu tại tờ khai số: 49055/NKD/CSG-KVI ngày 23/11/2004; số: 51158/NKD/CSG-KVI ngày 06/12/2004; số: 54745/NKD/CSG-KVI ngày 27/12/2004; số: 1628/NKD/CSG-KVI ngày 11/01/2005.

Để có cơ sở giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo về Tổng cục trước ngày 05/3/2006 các nội dung sau:

1. Căn cứ bác bỏ trị giá khai báo của các lô hàng nhập khẩu nêu trên (kèm theo biên bản tham vấn và các thông tin bác bỏ).

2. Căn cứ, cơ sở, phương pháp xác định lại trị giá sau khi bác bỏ trị giá khai báo cụ thể:

- Nếu xác định theo phương pháp 2, 3: Nêu rõ số tờ khai có mặt hàng được lựa chọn làm hàng hóa giống hệt, tương tự. Việc lựa chọn hàng hóa giống hệt, tương tự được thực hiện như thế nào.

- Nếu xác định theo phương pháp 4: Nêu rõ lấy số liệu khấu trừ từ nguồn nào, do doanh nghiệp cung cấp hay do cơ quan Hải quan tự thu thập.

- Nếu xác định theo phương pháp 6: Nêu rõ căn cứ, cơ sở nguồn thông tin và cách tính toán để xác định trị giá.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, triển khai thực hiện và gửi toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc khiếu nại để Tổng cục xử lý./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 816/TCHQ-KTTT ngày 01/03/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng vỉ mạch ti vi nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.582

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!