Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 805/TCHQ-GSQL về đăng ký tờ khai Sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 805/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 805/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký tờ khai SXXK

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan Cần Thơ

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 80/HQCT-NV ngày 21/01/2010 của Cục Hải quan Cần Thơ v/v vướng mắc địa điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu theo loại hình SXXK của Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ T&T (Công ty T&T), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 34 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính và khoản 1.2 Mục III Quyết định 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2009 của Tổng cục Hải quan thì doanh nghiệp được làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm tại các địa điểm khác với địa điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu.

Do vậy, Công ty T&T được mở tờ khai để xuất khẩu sản phẩm từ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK khác nơi mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hay Công ty T&T được mở tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Tây Đô sau đó làm thủ tục chuyển cửa khẩu để xuất khẩu qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Cần Thơ được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 805/TCHQ-GSQL về đăng ký tờ khai Sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.085
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0