Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 8000/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Số hiệu: 8000/TCHQ-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8000/TCHQ-CNTT
Vv triển khai thực hiện Cơ chế một ca quốc gia

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ theo công văn số 1265/CN-VP ngày 25/11/2020 của Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 quy trình Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩuMiễn giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (đính kèm), Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

Thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, từ ngày 21/12/2020, 02 thủ tục hành chính sau sẽ được thực hiện thông Cơ chế một cửa quốc gia:

- Thủ tục Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu;

- Thủ tục Miễn giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tnh, thành phố:

- Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý trên hệ thống Thông tin nghiệp vụ hải quan (E-Customs) với 02 thủ tục hành chính nêu trên cho cán bộ hải quan;

- Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông tin nghiệp vụ hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý đối với 02 thủ tục hành chính nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để phối hợp);
- Cục Chăn nuôi; Tr
ung tâm Tin học; Văn phòng thường trực Cải cách hành chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8000/TCHQ-CNTT ngày 21/12/2020 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


283

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!