Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 797/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xin giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 797/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 02/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 797/TCHQ-KTTT
V/v: Xin giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Hà Nội
(358 Đường Láng - Quận Đống Đa – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 60/CƯNL-TM ngày 26/01/2007 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Hà Nội (INTERSERCO) về việc xin giải tỏa cưỡng chế thuế và cho mở tờ khai thông quan lô hàng 5000 tấn ray, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 569/TCHQ-KTTT ngày 24/01/2007 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế; Tổng cục Hải quan yêu cầu sau khi có xác nhận của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc cho phép Công ty được chậm nộp thuế truy thu. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng cho phép Công ty được làm thủ tục nhập khẩu lô hàng 5000 tấn ray đã về tới cảng Hải Phòng với điều kiện: Ngoài số tiền thuế truy thu được bảo lãnh, Công ty không có nợ thuế, nợ phạt quá hạn các lô hàng kinh doanh khác; Các lô hàng nhập khẩu đủ điều kiện và phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty INTERSERCO biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP HP, HN;
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 797/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.081
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93