Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 795/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin xóa nợ thuế truy thu và giải toả cưỡng chế thuế

Số hiệu: 795/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 795/TCHQ-KTTT
V/v: Giải toả cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty XNK tạp phẩm 
 36 Bà Triệu - Tp. Hà Nội
 - Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 64/TP-GĐ ngày 21/2/2006 của Công ty XNK Tạp phẩm về việc xin xóa nợ thuế truy thu và giải toả cưỡng chế thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty XNK Tạp phẩm có nợ thuế các tờ khai 3189 NKD-VM ngày 15/09/2000 và 5304 NKD-KVII ngày 09/07/2001 (số tiền 73.610.768 đồng). Đây là số nợ thuế truy thu của các lô hàng hương liệu nhập khẩu hiện đang xem xét xóa nợ thuế theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/04/2002 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ điểm 3, mục IV, Phần B - Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ công văn số 4231/TCHQ-KTTT ngày 07/9/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế;

Trong thời gian chờ xem xét xóa nợ thuế truy thu, Tổng cục Hải quan đồng ý chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với số nợ thuế truy thu của các lô hàng hương liệu nêu trên, với điều kiện doanh nghiệp không có nợ thuế quá hạn các lô hàng khác và phải cam kết bằng văn bản sẽ thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính về việc xử lý khoản nợ thuế truy thu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK Tạp phẩm biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 795/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin xóa nợ thuế truy thu và giải toả cưỡng chế thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12