Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7949/TXNK-CST năm 2019 về xe chở người gắn động cơ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 7949/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 29/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7949/TXNK-CST
V/v xe chở người gắn động cơ

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đại Phát Tín.
(Đ/c: Số 333, Lý Thường Kiệt, Khóm 7, P.6, TP. Cà Mau).

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 112/CV/ĐPT-XĐ ngày 21/8/2019 của Công ty TNHH Đại Phát Tín về xe bn bánh chở người có gắn động cơ chạy trong sân golf. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Liên quan đến xe bốn bánh chở người gắn động cơ chạy trong sân golf của Công ty TNHH Đại Phát Tín, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5074/TCHQ-TXNK ngày 8/8/2019 hướng dẫn thực hiện. Theo đó, xe bốn bánh chở người dưới 24 chỗ chạy trong sân golf của Công ty TNHH Đại Phát Tín là xe ô tô thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Luật thuế thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Đề nghị Công ty TNHH Đại Phát Tín nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 5074/TCHQ-TXNK ngày 8/8/2019 (đính kèm) đ thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH Đại Phát Tín được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7949/TXNK-CST năm 2019 về xe chở người gắn động cơ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


262

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.223