Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5074/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5074/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 08/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5074/TCHQ–TXNK
V/v thuế TTĐB đối với xe chạy trong sân golf

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1362/HQĐNa-TXNK ngày 15/7/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc xử lý thuế thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chở người bốn bánh chạy trong sân golf. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì: “Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng;” thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số 19KBN/200781 ngày 11/6/2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam chứng nhận “xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đã được kiểm tra và đạt yêu cầu theo Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải”.

Căn cứ khoản 3.1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6211: 2003, ISO 3833 : 1977 về Phương tiện giao thông đường bộ kiểu - thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 16/9/2003 thì ô tô (motor vehicle) là loại phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ có từ bốn bánh xe trở lên, không chạy trên đường ray và thường được dùng để:

- Chở người và/hoặc hàng hóa;

- Kéo các rơ mooc, sơmi rơ mooc;

- Thực hiện chức năng, công dụng đặc biệt.

Căn cứ các quy định nêu trên thì xe chở người bốn bánh có gắn động cơ chạy trong sân golf là xe ô tô. Theo đó, xe bốn bánh chở người dưới 24 chỗ chạy trong sân golf của Công ty TNHH Đại Phát Tín thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Luật thuế thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Liên quan đến vướng mắc về thuế tiêu thụ đặc biệt của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Hải quan đã có các công văn hướng dẫn số 4711/TCHQ-TXNK ngày 14/7/2017; số 30/TCHQ-TXNK ngay 3/1/2018; số 7407/TCHQ-TXNK ngày 17/12/2018; số 4394/TCHQ-TXNK ngày 4/7/2019. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục GSQL (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5074/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


758

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100