Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7891/BCT-XNK thực hiện Quyết định 24/2008/QĐ-BCT do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 7891/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 08/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7891/BCT-XNK
V/v thực hiện Quyết định 24/2008/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

Các doanh nghiệp đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động theo Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

 

Sau khi ban hành Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2008 về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng, Bộ Công Thương nhận được phản ánh là khi nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới đường bộ thì không có vận đơn hoặc chứng từ vận tải. Về việc này, Bộ Công Thương thông báo như sau:

Trường hợp nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ, không có vận đơn hoặc chứng từ vận tải, doanh nghiệp có thể nộp một trong các chứng từ sau để thay thế (bản sao và bản dịch tiếng Việt có dấu "Sao y bản chính" của doanh nghiệp):

- Thông báo giao hàng của người xuất khẩu;

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) hoặc hóa đơn chiếu lệ (Profoma Invoice).

Các quy định khác về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT dẫn trên.

Bộ Công Thương thông báo các doanh nghiệp được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7891/BCT-XNK thực hiện Quyết định 24/2008/QĐ-BCT do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54