Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 789/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu hàng hóa dự án ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1743/HQBD-TXNK ngày 19/7/2010, công văn số 644/HQBD-NV ngày 19/3/2010 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc trong việc thực hiện miễn thuế hàng hóa nhập khẩu cho dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 8103/BKH-KTCN ngày 11/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công văn số 69/BXD-VLXD ngày 14/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc xác định các mặt hàng là vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được thì: mặt hàng bản lề, tay nắm cửa, bộ chốt cửa, bộ chốt cài cửa, ray trượt cửa, thanh định hướng cửa… nêu tại công văn số 644/HQBD-NV ngày 19/3/2010 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương là vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được.

Do đó trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng này như trình bày của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nêu tại công văn số 644/HQBD-NV nêu trên không thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 789/TCHQ-TXNK ngày 24/02/2011 về miễn thuế nhập khẩu hàng hóa dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.506

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!