Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 787/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu cho lô hàng tạm nhập - tái xuất gồm thiết bị nghiên cứu khoa học

Số hiệu: 787/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 787/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế đối với thiết bị TN-TX phục vụ nghiên cứu khoa học

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
 - Viện dầu khí - tổng công ty dầu khí Việt Nam

 

Trả lời công văn số 75/CV-KHKT ngày 24/2/2006 của Viện Dầu khi về việc thuế nhập khẩu cho lô hàng tạm nhập - tái xuất gồm thiết bị nghiên cứu khoa học phục vụ cho dự án phân tích tổng hợp, mô hình hóa các bể trầm tích ở Việt Nam và đánh giá tiềm năng dầu khí của chúng. Giai đoạn II bể Mã Lai-Thổ Chu và Phú Quốc; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về thuế nhập khẩu: Theo quy định tại điểm 1, Mục I, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì thiết bị, máy móc dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập - tái xuất để phục vụ cộng việc như Hội nghị, nghiên cứu khoa học trong thời hạn tối đa là 90 ngày được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Khi kết thúc công việc theo quy định của pháp luật thì hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất ra khỏi Việt Nam. Trường hợp không tái xuất thì phải truy thu đủ thuế theo quy định.

2- Về thuế Giá trị gia tăng: Theo hướng dẫn tại điểm 22, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì hàng hóa tạm nhập, tái xuất thuộc đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Viện Dầu khí biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 787/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu cho lô hàng tạm nhập - tái xuất gồm thiết bị nghiên cứu khoa học

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.090
DMCA.com Protection Status