Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 787/BTC-CST hướng dẫn xử lý nộp thừa thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thay đổi mã số, thuế suất khi phân tích phân loại do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 787/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 787/BTC-CST
V/v hướng dẫn xử lý nộp thừa thuế nk đối với hàng hóa thay đổi mã số, thuế suất khi phân tích phân loại

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận được công văn số 14.11/CVHQ ngày 31/12/2012 của Công ty TNHH Agrivina về việc hướng dẫn xử lý nộp thừa thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thay đổi mã số, thuế suất khi phân tích phân loại.

Kiến nghị của Công ty liên quan đến khai báo mã số hàng hóa đã nhập khẩu và thủ tục thực hiện hoàn số thuế nộp thừa. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính chuyển công văn số 14.11/CVHQ ngày 31/12/2012 của Công ty TNHH Agrivina để Tổng cục Hải quan xem xét, xử lý.

Bộ Tài chính chuyển Tổng cục Hải quan và thông báo công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty TNHH Agrivina (để biết);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 787/BTC-CST hướng dẫn xử lý nộp thừa thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thay đổi mã số, thuế suất khi phân tích phân loại do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33