Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 777/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tạm giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ phạt chậm nộp của Công ty vận tải hành khách Đà Nẵng - KOGYO

Số hiệu: 777/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 777/TCHQ-KTTT
V/v: Giải quyết nợ phạt chậm nộp thuế truy thu của Công ty KOGYO

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Đà Nẵng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 70/HQĐNg-NV ngày 14/01/2006 về việc tạm giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ phạt chậm nộp của Công ty vận tải hành khách Đà Nẵng - KOGYO. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để có cơ sở xem xét đề nghị của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc xóa nợ phạt chậm nộp cho Công ty TNHH vận tải hành khách Đà Nẵng - KOGYO, ngày 21/11/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4883/TCHQ-KTTT hướng dẫn đơn vị thực hiện. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được báo cáo của đơn vị theo yêu cầu. Đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ xem xét xử lý.

2. Đối với các trường hợp nợ thuế, nợ phạt nêu tại Điểm 2 công văn số 1396/TCHQ-KTTT ngày 03/4/2003 của Tổng cục Hải quan: Từ ngày 01/01/2006 thực hiện thời hạn nộp và cưỡng chế thu theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thông báo Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 777/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tạm giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ phạt chậm nộp của Công ty vận tải hành khách Đà Nẵng - KOGYO

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173
DMCA.com Protection Status