Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 774/TCHQ-KTTT xử lý giãn nợ bằng chứng từ điều chỉnh phi kế toán đối với tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu trong thời gian chờ thanh khoản do nợ chứng từ thanh toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 774/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 17/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 774/TCHQ-KTTT
V/v xử lý giãn nợ bằng chứng từ điều chỉnh phi kế toán đối với tờ khai NSXXK trong thời gian chờ thanh khoản do nợ chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2365/HQĐN-NV ngày 19.12.2008; số 0160 /HQĐN-NV ngày 20.01.2009 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nêu vướng mắc khi xử lý giãn nợ trên hệ thống kế toán KT 559 bằng chứng từ điều chỉnh phi kế toán trong thời gian chờ thanh khoản (không thu thuế, hoàn thuế) tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do nợ chứng từ thanh toán. Cụ thể là vướng mắc trong trường hợp người nộp thuế đã đưa số nguyên vật liệu nhập khẩu của tờ khai NSXXK vào sản xuất và người nộp thuế đã:

a. Xuất khẩu hết trong hạn và nộp hồ sơ thanh khoản trong thời hạn quy định, có công văn xin nợ chứng từ thanh toán hợp lệ;

b. Xuất khẩu hết trong thời hạn quy định, nhưng nộp hồ sơ thanh khoản quá thời hạn quy định, có công văn xin nợ chứng từ thanh toán hợp lệ;

c. Xuất khẩu một phần hàng nhập khẩu trong thời hạn quy định, nộp hồ sơ thanh khoản trong thời hạn quy định;

d. Xuất khẩu hàng ngoài thời hạn quy định, nhưng không nộp thuế mà nộp hồ sơ thanh khoản, có công văn xin nợ chứng từ thanh toán hợp lệ;

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 01 tháng 01 năm 2009.

1.1 áp dụng xử lý giãn nợ bằng chứng từ điều chỉnh phi kế toán đối với Tờ khai NSXXK trong thời gian chờ thanh khoản do nợ chứng từ thanh toán theo hướng dẫn tại công văn số 4444/TCHQ-KTTT ngày 22.09.2006; số 4682/TCHQ-KTTT ngày 16.08.2007 của Tổng cục Hải quan đối với trường hợp:

Doanh nghiệp đã xuất khẩu hết trong thời gian ân hạn thuế của tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu và nộp hồ sơ thanh khoản đúng hạn quy định tại điểm 7.2. và 7.3 mục IV phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tài chính, nhưng còn nợ chứng từ thanh toán.

1.2. Không xử lý giãn nợ trên hệ thống kế toán KT 559 bằng chứng từ điều chỉnh phi kế toán đối với các trường hợp vướng mắc nêu tại điểm b, c, d nêu trên.

Cơ quan Hải quan căn cứ quy định tại điểm 7, mục IV phần E và điểm 2.2.1.2 mục III phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tài chính để xử lý về thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản thuế, về thuế giá trị gia tăng, về phạt chậm nộp thuế và về xử phạt vi phạm hành chính đối với việc thanh khoản các tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.

2. Đối với các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13.01.2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11.12.2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Tổng cục (qua Vụ kiểm tra thu thuế XNK) để được hướng dẫn giải quyết. Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK 
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 774/TCHQ-KTTT xử lý giãn nợ bằng chứng từ điều chỉnh phi kế toán đối với tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu trong thời gian chờ thanh khoản do nợ chứng từ thanh toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.427

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11